Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

*Bilimsel program hazırlık aşamasındadır.

Ana Konu Başlıkları

-Açık abdomen
-Amputasyonlar
-Arteriyel ülserler
-Basınç yaraları
-Biyofilm ve antibiyotik kullanımı
-Debridman yöntemleri
-Deneysel yara modelleri
-Dermatolojik yaralar
-Diyabetik ayak
-Diyabetik yaralar

-Geriatrik yaralar
-İskemik fasiitis
-Lenfödem ve lenfatik ülserler
-Negatif basınçlı yara tedavileri
-Palyatif bakımda yara
-Pediatrik yaralar
-Stoma yaraları
-Venöz ülserler
-Yanıklar
-Yara tedavisinde kullanılan ürünler

-Yara tedavisinde yeni yöntemler
-Yara temizliği ve antiseptikler
-Yarada greftler,flapler
-Yarada nutrisyonel desteğin önemi
-Yarada oksijen bazlı tedaviler
-Yarada podolojinin yeri
-Yarada radyolojinin yeri
-Yarayı yükten kurtarıcı uygulamalar
-Yoğun bakımda karşılaşılan yaralar