Online Bildiri

ONLINE BİLDİRİ


Bildiri Son Gönderim Tarihi:
30.9.2022 23:59

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

– Özet dili Türkçe’dir.
– Sunum sözel ve poster olarak yapılabilir.
– Özetler yukarıda yer alan buton aracılığı ile ulaşacağınız online sistem üzerinden en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar gönderilmelidir.
– Özet sahibi aşağıda bağlantısı yer alan sistem üzerinde bir hesap oluşturarak gönderime başlayabilir.
– Başlık içeriği özetlemeye yönelik hazırlanmalı ve her kelimenin yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
– Özet metni 350 kelimeden oluşmalıdır.
– Cümlelerde yalnızca ilk harf büyük olmalı, cümlenin kalanı ise (özel isim, kısaltma vb. özel ifadeler hariç) küçük harften oluşturulmalıdır.
– Kısaltmaların ilk kullanımında parantez içinde açılımı belirtilmelidir.
– Anahtar kelime sayısı en az 1, en fazla 3’tir. Kelimeler virgülle ayrılmış olarak yazılmalıdır.
– 1 tablo ve 1 figür yüklenebilir.
– Gönderilen özetler ‘’kör değerlendirme’’ yöntemi ile değerlendirilecektir. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından tüm bildiri sahiplerine sonuç mektubu iletilecektir.
– Bildirinin gönderimi ile birlikte yazarlar, gönderilen metnin kongre kitabında yer almasını onaylamış olacaklardır.
– Değerlendirme sonucu kabul edilen bildirilerin programda ve kitapta yer alabilmesi için sunucu yazarın kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.